เทศบาลตำบลเกาะนางคำ

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ

เลขที่ 54 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 0-7482-9852 โทรสาร : 0-7482-9848
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@kohnangkam.go.th