ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ

เลขที่ 54 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120

โทรศัพท์ : 0-7482-9852 โทรสาร : 0-7482-9848

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@kohnangkam.go.th

Google Map
เดินทางไปทต.เกาะนางคำ