หัวหน้าส่วนราชการ
 • ว่าง

  ปลัดเทศบาลตำบลเกาะนางคำ

 • นางสาวพาวินี เหมียนเอียด

  หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ 081-9668374

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายพงษ์พิชญ์ เพชรสุวรรณ

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  เบอร์โทรศัพท์ 063-5399398

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา