ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำไข่เค็ม ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำไข่เค็ม ประจำปีงบประมาณ 2566

156

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการทำยาดมและยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการทำยาดมและยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

24

14 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเยาวชนไทย สืบสานศิลปะ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สู่วิถีชวิตที่ยั่งยืน

โครงการเยาวชนไทย สืบสานศิลปะ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สู่วิถีชวิตที่ยั่งยืน

24

30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เข้มแข็งจากภายใน ป้องกันภัยจากโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เข้มแข็งจากภายใน ป้องกันภัยจากโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566

22

30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ "การเลี้ยงแพะหวะแก้จน จังหวัดพัทลุงโมเดล ปี 2"

ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ "การเลี้ยงแพะหวะแก้จน จังหวัดพัทลุงโมเดล ปี 2"

45

24 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

35

15 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาทักษะแรงงานอิสระ หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์

พัฒนาทักษะแรงงานอิสระ หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์

34

27 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ

คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ

44

26 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

43

29 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานประเพญีลอยกระทง ประจำปี 2565

โครงการจัดงานประเพญีลอยกระทง ประจำปี 2565

37

21 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและขนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและขนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

50

23 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะนางคำ

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะนางคำ

83

23 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารระบบน้ำประปา

ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารระบบน้ำประปา

200

12 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

16

30 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา  10.00 น. นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ มอบหมายให้ นางสาวถนอมศรี ศรีชมภู รองนายกฯ สมาชิกสภา และนักพัฒนาชุมชน นำถุงยังชีพไปมอบแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นในการดำรงชีวิต

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ มอบหมายให้ นางสาวถนอมศรี ศรีชมภู รองนายกฯ สมาชิกสภา และนักพัฒนาชุมชน นำถุงยังชีพไปมอบแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นในการดำรงชีวิต

54

21 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ฝึกอบรมการทำเครื่องดื่ม

ฝึกอบรมการทำเครื่องดื่ม

46

25 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
มอบป้ายกิจกรรมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ

มอบป้ายกิจกรรมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ

104

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
"แจกถุงยังชีพจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด"

"แจกถุงยังชีพจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด"

92

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
"มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 "

"มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 "

88

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
"มอบหน้ากากอนามัย"

"มอบหน้ากากอนามัย"

125

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...