ภาพกิจกรรม
ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ

ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ

92

14 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ตัดหญ้ตัดหญ้า 2 ข้างทางจากโค้งสามแยกบางตาล – ร้านซายังกู เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนสัญจรา 2 ข้างทางจากโค้งสามแยกบางตาล – ร้านซายังกู เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนสัญจร

ตัดหญ้ตัดหญ้า 2 ข้างทางจากโค้งสามแยกบางตาล – ร้านซายังกู เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนสัญจรา 2 ข้างทางจากโค้งสามแยกบางตาล – ร้านซายังกู เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนสัญจร

86

11 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วมกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคม ณ โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ต.หารเทา

วมกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคม ณ โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ต.หารเทา

104

11 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเจาะบาดาล เพื่อหาแหล่งน้ำ ณ ประปาหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเจาะบาดาล เพื่อหาแหล่งน้ำ ณ ประปาหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ

102

8 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วยคณะบริหาร ปลัดเทศบาลฯ และประธานสภาฯ ให้การต้อนรับ คณะเลขานุการรัฐมนตรีว่าด้วยกระทรวง

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วยคณะบริหาร ปลัดเทศบาลฯ และประธานสภาฯ ให้การต้อนรับ คณะเลขานุการรัฐมนตรีว่าด้วยกระทรวง

85

8 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เข้าร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปี 2564ลอง เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

เข้าร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปี 2564ลอง เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

95

8 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่เพื่อนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ จำนวน 2 ราย

ลงพื้นที่เพื่อนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ จำนวน 2 ราย

90

2 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่ดูระบบประปาหมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน

นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่ดูระบบประปาหมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน

90

31 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายประนุท อิสโร ลงพื้นที่ติดตามการเจาะน้ำบาดาล

นายประนุท อิสโร ลงพื้นที่ติดตามการเจาะน้ำบาดาล

85

31 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่ดูระบบประปาหมู่ที่ 6 บ้านเกาะยวน

นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่ดูระบบประปาหมู่ที่ 6 บ้านเกาะยวน

91

31 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบระบบน้ำเบื้องต้น ณ สระเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบระบบน้ำเบื้องต้น ณ สระเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน

106

28 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นติดตามความคืบหน้าผลการเจาะบ่อบาดาล ณ แกรนด์แคนยอนเกาะนางคำ

ลงพื้นติดตามความคืบหน้าผลการเจาะบ่อบาดาล ณ แกรนด์แคนยอนเกาะนางคำ

116

28 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เยี่ยมเยียนผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 8 บ้านเกาะนางทอง

เยี่ยมเยียนผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 8 บ้านเกาะนางทอง

100

28 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ แก้ปัญหาคูระบายน้ำให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านเกาะนางคำเหนือ

ลงพื้นที่ แก้ปัญหาคูระบายน้ำให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านเกาะนางคำเหนือ

94

8 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
คุณนิพนธ์ พิชัยนาวี เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ มอบถุงยังชีพ

คุณนิพนธ์ พิชัยนาวี เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ มอบถุงยังชีพ

123

5 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
คุณนิพนธ์ พิชัยนาวี เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ มอบถุงยังชีพ

คุณนิพนธ์ พิชัยนาวี เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ มอบถุงยังชีพ

228

28 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
สภาเด็กระดับอำเภอ

สภาเด็กระดับอำเภอ

90

30 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้า

โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้า

116

28 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคนไทยยุคใหม่

โครงการคนไทยยุคใหม่

96

27 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพกถุงผ้า

โครงการพกถุงผ้า

100

27 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...