ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง

735

26 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 สิงหาคม 2654 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี รองนายกเทศมนตรีฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตัดต้นไม้บริเวณ 2 ข้าง

วันที่ 26 สิงหาคม 2654 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี รองนายกเทศมนตรีฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตัดต้นไม้บริเวณ 2 ข้าง

744

26 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี รองนายกเทศมนตรีฯ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตัด

นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี รองนายกเทศมนตรีฯ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตัด

747

25 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายอโนธร จิ้วสกุล ปลัดอำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยนายพัฒนา โหดสุบ กำนันตำบลเกาะนางคำ เข้าเยี่ยมชม

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายอโนธร จิ้วสกุล ปลัดอำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยนายพัฒนา โหดสุบ กำนันตำบลเกาะนางคำ เข้าเยี่ยมชม

776

25 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี รองนายกเทศมนตรีฯ นายสวัสดิ์ โต๊ะหมัด

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี รองนายกเทศมนตรีฯ นายสวัสดิ์ โต๊ะหมัด

759

25 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร / ประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมกับ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

ประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร / ประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมกับ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

829

24 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ที่กลับมาจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดพัทลุง (ค่ายอภัยบริรักษ์) ซึ่งรักษาหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ที่กลับมาจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดพัทลุง (ค่ายอภัยบริรักษ์) ซึ่งรักษาหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

748

23 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ขอขอบคุณ ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล

ขอขอบคุณ ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล

744

22 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ขอขอบคุณ ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล ที่จัดซื้อผลไม้

ขอขอบคุณ ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล ที่จัดซื้อผลไม้

749

22 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมต้อนรับ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคณะทำงาน ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารระบบน้ำประปา

ร่วมต้อนรับ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคณะทำงาน ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารระบบน้ำประปา

757

19 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถานที่เฝ้าระวังและกักตัวผู้ต้องสงสัย (Local Quaritiene : LQ) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถานที่เฝ้าระวังและกักตัวผู้ต้องสงสัย (Local Quaritiene : LQ) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

742

19 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

733

17 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังและกักตัวผู้ต้องสงสัย (Local Quaritiene : LQ) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังและกักตัวผู้ต้องสงสัย (Local Quaritiene : LQ) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

102

16 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่จุดซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน ตำบลเกาะ

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่จุดซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน ตำบลเกาะ

113

16 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

764

16 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารระบบน้ำประปา ณ หมู่ที่ 8 บ้านเกาะนางทอง

ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารระบบน้ำประปา ณ หมู่ที่ 8 บ้านเกาะนางทอง

744

15 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังและกักตัวผู้ต้องสงสัย (Local Quaritiene : LQ) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังและกักตัวผู้ต้องสงสัย (Local Quaritiene : LQ) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

732

12 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ

736

11 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังและกักตัวผู้ต้องสงสัย (Local Quaritiene : LQ) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังและกักตัวผู้ต้องสงสัย (Local Quaritiene : LQ) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

722

11 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังและกักตัวผู้ต้องสงสัย (Local Quaritiene : LQ) ณ โรงพักเก่า หมู่ที่ 4

ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังและกักตัวผู้ต้องสงสัย (Local Quaritiene : LQ) ณ โรงพักเก่า หมู่ที่ 4

709

11 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...