ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ

743

10 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังและกักตัวผู้ต้องสงสัย (Local Quaritiene : LQ) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังและกักตัวผู้ต้องสงสัย (Local Quaritiene : LQ) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

747

10 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ขอขอบคุณ คุณเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มอบชุดเตียงสนาม จำนวน 20 ชุด

ขอขอบคุณ คุณเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มอบชุดเตียงสนาม จำนวน 20 ชุด

426

9 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ขอบคุณ พลตำรวจตรี วรา เวชชาภินันท์ ผบก.ภ.จว.พัทลุง คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เกาะนางคำ และคณะ ที่มอบหน้ากากอนามัย 2,485 กล่อง

ขอบคุณ พลตำรวจตรี วรา เวชชาภินันท์ ผบก.ภ.จว.พัทลุง คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เกาะนางคำ และคณะ ที่มอบหน้ากากอนามัย 2,485 กล่อง

452

9 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายประนุท อิสโร ปลัดเทศบาล และคณะบริหาร ร่วมกับ พลตำรวจตรี วรา เวชชาภินันท์ ผบก.ภ.จว.พัทลุง คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เกาะนางคำ

นายประนุท อิสโร ปลัดเทศบาล และคณะบริหาร ร่วมกับ พลตำรวจตรี วรา เวชชาภินันท์ ผบก.ภ.จว.พัทลุง คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เกาะนางคำ

412

9 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกตัวในชุมชน (Commrnity lsolation : Cl)

ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกตัวในชุมชน (Commrnity lsolation : Cl)

417

8 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณโรงพักเก่าบ้านเกาะนางคำเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกตัวในชุมชน (Commrnity lsolation : Cl

ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณโรงพักเก่าบ้านเกาะนางคำเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกตัวในชุมชน (Commrnity lsolation : Cl

425

8 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณโรงพักเก่าบ้านเกาะนางคำเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกตัวในชุมชน (Commrnity lsolation : Cl)

ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณโรงพักเก่าบ้านเกาะนางคำเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกตัวในชุมชน (Commrnity lsolation : Cl)

439

7 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกตัวในชุมชน (Commrnity lsolation : Cl)

ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกตัวในชุมชน (Commrnity lsolation : Cl)

411

7 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบางตาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกตัวในชุมชน

ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบางตาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกตัวในชุมชน

698

6 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกันต่อเตียงสนาม ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบางตาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกตัวในชุมชน (Commrnity lsolation : Cl

ร่วมกันต่อเตียงสนาม ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบางตาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกตัวในชุมชน (Commrnity lsolation : Cl

650

6 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือ(ฉบับประชาชน) เรื่องการกักตัว สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อโควิด-19 #โควิด-19 #กรมอนามัย

คู่มือ(ฉบับประชาชน) เรื่องการกักตัว สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อโควิด-19 #โควิด-19 #กรมอนามัย

422

6 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

413

6 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกตัวในชุมชน (Commrnity lsolation : Cl) เพื่อรองรับผู้ที่ต้องกักตัว

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกตัวในชุมชน (Commrnity lsolation : Cl) เพื่อรองรับผู้ที่ต้องกักตัว

415

5 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณโรงพักเก่าบ้านเกาะนางคำเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกตัวในชุมชน (Commrnity lsolation : Cl)

ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณโรงพักเก่าบ้านเกาะนางคำเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกตัวในชุมชน (Commrnity lsolation : Cl)

418

5 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

409

2 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

418

31 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมระบบน้ำประปา ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน ตำบลเกาะนางคำ ซึ่งอาจจะส่งผลให้น้ำไม่ไหลชั่วคราว

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมระบบน้ำประปา ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน ตำบลเกาะนางคำ ซึ่งอาจจะส่งผลให้น้ำไม่ไหลชั่วคราว

410

29 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจสอบการถมดินซ่อมแซมถนน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแกง

ลงพื้นที่ตรวจสอบการถมดินซ่อมแซมถนน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแกง

417

29 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน

ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน

415

29 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...