ภาพกิจกรรม
วันเด็ก

วันเด็ก

739

17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็ก

วันเด็ก

733

17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็ก

วันเด็ก

728

17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็ก

วันเด็ก

737

17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
รับพระบรมฉายาลักษณ์

รับพระบรมฉายาลักษณ์

745

17 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
อัลบั้มภาพ เดิน-วิ่ง-ปัน เฉลิมพระเกียรติ

อัลบั้มภาพ เดิน-วิ่ง-ปัน เฉลิมพระเกียรติ

1061

16 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ปลูกหญ้าแฝก

ปลูกหญ้าแฝก

115

6 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ลอยกระทง

ลอยกระทง

111

19 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

99

22 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

112

30 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

112

12 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2562

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2562

106

13 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสา

โครงการจิตอาสา

108

13 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมอาสาสมัคร ทำความสะอาด อบต.ท่าประดู่

กิจกรรมอาสาสมัคร ทำความสะอาด อบต.ท่าประดู่

107

26 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
เวียนเทียนวัดในเขตตำบลเกาะนางคำ

เวียนเทียนวัดในเขตตำบลเกาะนางคำ

113

26 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
เดินขบวนงานกาชาด พัทลุง

เดินขบวนงานกาชาด พัทลุง

101

26 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ค่ายสร้่างสรรค์รอยยิ้มสู่นักเรียนเรียนรวม

ค่ายสร้่างสรรค์รอยยิ้มสู่นักเรียนเรียนรวม

100

26 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัมมนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำหรับข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานี

โครงการสัมมนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำหรับข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานี

102

26 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
คุณธรรม จริยธรรมในตัวครู

คุณธรรม จริยธรรมในตัวครู

111

26 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มกลองยาวและมโนราห์

โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มกลองยาวและมโนราห์

113

26 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...