ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

93

16 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 กันยายน 2564 นายประนุท อิสโร พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี นางสาวถนอมศรี ศรีชมภู รองนายกเทศมนตรีฯ และ นายปรีชา พุมภูฆัง ที่ปรึกษาฯ

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายประนุท อิสโร พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี นางสาวถนอมศรี ศรีชมภู รองนายกเทศมนตรีฯ และ นายปรีชา พุมภูฆัง ที่ปรึกษาฯ

101

15 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

97

13 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว (Local Quaritiene : LQ) โรงพักเก่า หมู่ที่ 4

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว (Local Quaritiene : LQ) โรงพักเก่า หมู่ที่ 4

90

13 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่มอบไข่ ซึ่งได้จากการรับบริจาคและสมทบทุนโดยคณะผู้บริหารฯ ให้แก่ประชาชนในพื้น

ลงพื้นที่มอบไข่ ซึ่งได้จากการรับบริจาคและสมทบทุนโดยคณะผู้บริหารฯ ให้แก่ประชาชนในพื้น

103

12 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 กันยายน 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยง

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยง

82

10 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 กันยายน 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว

104

10 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 กันยายน 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

102

10 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและติดตามอาการผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ จุดเกิดอุบัติเหตุ

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและติดตามอาการผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ จุดเกิดอุบัติเหตุ

104

10 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมติดตามอาการผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ จุดเกิดอุบัติเหตุ

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมติดตามอาการผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ จุดเกิดอุบัติเหตุ

103

10 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

107

10 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว (Local Quaritiene : LQ) โรงพักเก่า หมู่ที่ 4

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว (Local Quaritiene : LQ) โรงพักเก่า หมู่ที่ 4

102

10 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

105

10 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี นางสาวถนอมศรี ศรีชมภู รองนายก

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี นางสาวถนอมศรี ศรีชมภู รองนายก

104

9 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแกง ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแกง ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

103

9 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

97

8 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

115

8 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว (Local Quaritiene : LQ) โรงพักเก่า หมู่ที่ 4

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว (Local Quaritiene : LQ) โรงพักเก่า หมู่ที่ 4

96

8 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
แนวทางการเปิดร้านภายใต้มาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8

แนวทางการเปิดร้านภายใต้มาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8

109

8 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว (Local Quaritiene : LQ) โรงพักเก่า หมู่ที่ 4

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว (Local Quaritiene : LQ) โรงพักเก่า หมู่ที่ 4

101

8 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...