ภาพกิจกรรม
แนวทางการเปิดร้านภายใต้มาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8

แนวทางการเปิดร้านภายใต้มาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8

94

8 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

96

6 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือผู้ประสพภัย โควิท-19 และ ตรวจเยี่ยมสถานที่เฝ้าระวังและกักตัว

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือผู้ประสพภัย โควิท-19 และ ตรวจเยี่ยมสถานที่เฝ้าระวังและกักตัว

102

6 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว (Local Quaritiene : LQ)

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว (Local Quaritiene : LQ)

99

4 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

98

3 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่สำรวจถนน สายแหลมดินสอ-บ้านไร่-วัดเกาะยวน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่สำรวจถนน สายแหลมดินสอ-บ้านไร่-วัดเกาะยวน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

108

3 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่กลับมาจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดพัทลุง (ค่ายอภัยบริรักษ์) ซึ่งรักษาหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่กลับมาจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดพัทลุง (ค่ายอภัยบริรักษ์) ซึ่งรักษาหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20

108

2 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8

101

2 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซม/ต่อเติมหลังคา และการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ หมู่ที่ 5 ตำ

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซม/ต่อเติมหลังคา และการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ หมู่ที่ 5 ตำ

116

2 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว (Local Quaritiene : LQ) โรงพักเก่า

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว (Local Quaritiene : LQ) โรงพักเก่า

106

2 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

108

1 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2,3,5 และ 8 เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโควิด 19 ที่ได้รับการรักษาจนหายป่วยและได้กลับมาพักอาศัยที่บ้านแล้ว

ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2,3,5 และ 8 เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโควิด 19 ที่ได้รับการรักษาจนหายป่วยและได้กลับมาพักอาศัยที่บ้านแล้ว

108

1 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประชาคมการอุทิศที่ดินถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ณ โรงเรียนสอนศาสนาบ้านเกาะนางคำ

ประชาคมการอุทิศที่ดินถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ณ โรงเรียนสอนศาสนาบ้านเกาะนางคำ

102

31 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่กลับมาจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดพัทลุง

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่กลับมาจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดพัทลุง

749

31 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว

742

30 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี รองนายกเทศมนตรีฯ

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี รองนายกเทศมนตรีฯ

746

30 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร / ประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ / หัวหน้าสำนักปลัด และพนักเทศบาล ร่วมกับ กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร / ประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ / หัวหน้าสำนักปลัด และพนักเทศบาล ร่วมกับ กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน

742

28 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

738

28 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอปากพะยูน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของ

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอปากพะยูน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของ

758

27 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
 26 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่กลับมาจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดพัทลุง

26 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย นายยูน แก้วมะณี รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่กลับมาจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดพัทลุง

733

26 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...