ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

62

30 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา  10.00 น. นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ มอบหมายให้ นางสาวถนอมศรี ศรีชมภู รองนายกฯ สมาชิกสภา และนักพัฒนาชุมชน นำถุงยังชีพไปมอบแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นในการดำรงชีวิต

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ มอบหมายให้ นางสาวถนอมศรี ศรีชมภู รองนายกฯ สมาชิกสภา และนักพัฒนาชุมชน นำถุงยังชีพไปมอบแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นในการดำรงชีวิต

420

21 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ฝึกอบรมการทำเครื่องดื่ม

ฝึกอบรมการทำเครื่องดื่ม

91

25 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
มอบป้ายกิจกรรมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ

มอบป้ายกิจกรรมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ

150

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
"แจกถุงยังชีพจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด"

"แจกถุงยังชีพจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด"

137

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
"มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 "

"มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 "

131

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
"มอบหน้ากากอนามัย"

"มอบหน้ากากอนามัย"

169

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
 โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี

โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี

133

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
"เรือพระวัดเกาะยวน"

"เรือพระวัดเกาะยวน"

1114

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
"หน่วยแพทย์เคลื่อนที่"

"หน่วยแพทย์เคลื่อนที่"

1182

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ตัวแทนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะนางคำเข้าร่วมคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอปากพะยูน

ตัวแทนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะนางคำเข้าร่วมคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอปากพะยูน

1082

19 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ ตำบลเกาะนางคำ

ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ ตำบลเกาะนางคำ

1085

17 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
มอบรถโยกสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแก่ผู้พิการตำบลเกาะนางคำ จำนวน 1 ราย

มอบรถโยกสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแก่ผู้พิการตำบลเกาะนางคำ จำนวน 1 ราย

775

17 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นำถุงยังชีพของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะนางคำ มอบให้คนพิการ

นำถุงยังชีพของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะนางคำ มอบให้คนพิการ

772

17 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการซ่อมแซมสายไฟ บริเวณสะพานบางพลอง หมู่ที่ 6

ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการซ่อมแซมสายไฟ บริเวณสะพานบางพลอง หมู่ที่ 6

762

17 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และรับฟังปัญหาเรื่องการระบายน้ำในเขตพื้นที่ ม.5

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และรับฟังปัญหาเรื่องการระบายน้ำในเขตพื้นที่ ม.5

764

17 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ติดตามการลอกคูระบายน้ำ ณ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน

ลงพื้นที่ติดตามการลอกคูระบายน้ำ ณ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน

766

17 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมแจกถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ

ร่วมแจกถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ

444

17 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลเกาะนางคำและลงพื้นที่สำรวจเส้นทางและติดตามความคืบหน้าการสร้างถนน

ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลเกาะนางคำและลงพื้นที่สำรวจเส้นทางและติดตามความคืบหน้าการสร้างถนน

116

1 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ปล่อยพันธ์กุ้งลงสู่เขตรักษาพันธ์สัตว์น้ำ ทั้ง 2

ปล่อยพันธ์กุ้งลงสู่เขตรักษาพันธ์สัตว์น้ำ ทั้ง 2

111

28 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...