ภาพกิจกรรม
วันเฉลิมชนมพรรษา

วันเฉลิมชนมพรรษา

100

26 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาคลองบางหนามหมอ

พัฒนาคลองบางหนามหมอ

112

26 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมหารายได้แข่งขันกีฬาให้ รร.วัดแหลมดินสอ

กิจกรรมหารายได้แข่งขันกีฬาให้ รร.วัดแหลมดินสอ

111

26 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเยี่ยมเยียนพบปะผู้นำศาสนาและประชาชน

โครงการเยี่ยมเยียนพบปะผู้นำศาสนาและประชาชน

111

26 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการค่ายแกนนำเด็กและเยาวชนอำเภอปากพะยูน

โครงการค่ายแกนนำเด็กและเยาวชนอำเภอปากพะยูน

120

26 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ปรับสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก

ปรับสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก

432

22 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
บัณฑิตน้อย

บัณฑิตน้อย

737

26 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็ก

วันเด็ก

1057

17 มกราคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
วันครู

วันครู

736

15 มกราคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
วันพ่อ 5 ธันวาคม 2562

วันพ่อ 5 ธันวาคม 2562

1061

16 ธันวาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว (Local Quaritiene : LQ)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังและกักตัว (Local Quaritiene : LQ)

101

17 กันยายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
"มอบป้ายกิจกรรมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ"

"มอบป้ายกิจกรรมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ"

43

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
"รองนายก มอบถุงยังชีพ"

"รองนายก มอบถุงยังชีพ"

137

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ปลูกหญ้าแฝก

ปลูกหญ้าแฝก

42

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการต่างๆของเทศบาล

โครงการต่างๆของเทศบาล

362

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วยรองนายกฯ สมาชิกสภา นักพัฒนาชุมชน ประชุมร่วมกับกำนันตำบลเกาะนางคำ และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการดำเนินการโครงการเลี้ยงแพะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาเป็นศูนย์กลางพื้นที่เลี้ยงแพะและจำหน่ายแพะที่ได้รับมาตรฐาน GFM แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำต่อไป

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วยรองนายกฯ สมาชิกสภา นักพัฒนาชุมชน ประชุมร่วมกับกำนันตำบลเกาะนางคำ และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการดำเนินการโครงการเลี้ยงแพะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาเป็นศูนย์กลางพื้นที่เลี้ยงแพะและจำหน่ายแพะที่ได้รับมาตรฐาน GFM แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำต่อไป

402

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสา ปล่อยพันธุ์กุ้ง-ปลา และพัฒนาบริเวณสระน้ำ ประปา (ทุ่งใน) หมู่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสา ปล่อยพันธุ์กุ้ง-ปลา และพัฒนาบริเวณสระน้ำ ประปา (ทุ่งใน) หมู่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

403

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กาชาดจังหวัดพัทลุง จัดโครงการสร้างบ้าน “บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง”เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดพิธีเปิดและส่งมอบบ้าน แก่นางสาวหร่อหม๊ะ เหล็บหลี บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงโดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และส่งมอบ “บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง” ร่วมกับ นายอำเภอปากพะยูน ปลัดอำเภอปากพะยูน สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กาชาดจังหวัดพัทลุง จัดโครงการสร้างบ้าน “บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง”เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดพิธีเปิดและส่งมอบบ้าน แก่นางสาวหร่อหม๊ะ เหล็บหลี บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงโดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และส่งมอบ “บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง” ร่วมกับ นายอำเภอปากพะยูน ปลัดอำเภอปากพะยูน สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

418

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
จัดกิจกรรม ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 1,000 ต้น บริเวณ 2 ข้างทาง ถนนสายแหลมดินสอ- เกาะนางคำเหนือ (หลาเขียว-แกรนด์แคนย่อน) ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จัดกิจกรรม ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 1,000 ต้น บริเวณ 2 ข้างทาง ถนนสายแหลมดินสอ- เกาะนางคำเหนือ (หลาเขียว-แกรนด์แคนย่อน) ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

400

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...