ภาพกิจกรรม
ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

110

26 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

111

23 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
มอบไก่ไข่ให้แก่ ผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา ในพื้นที่ ต.เกาะนางคำ

มอบไก่ไข่ให้แก่ ผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา ในพื้นที่ ต.เกาะนางคำ

102

16 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 100 โหลให้แก่ศูนย์แยกผู้ป่วยสีเขียว SASANU : Covid-19 Community Isolation

บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 100 โหลให้แก่ศูนย์แยกผู้ป่วยสีเขียว SASANU : Covid-19 Community Isolation

105

15 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

102

6 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

97

5 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมต้อนรับ คุณสมบัติ แก้วสองเมือง รองประธานคณะท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่วุฒิสภา และคณะทำงาน พร้อมรับมอบถุงยังชีพจำนวน 120

ร่วมต้อนรับ คุณสมบัติ แก้วสองเมือง รองประธานคณะท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่วุฒิสภา และคณะทำงาน พร้อมรับมอบถุงยังชีพจำนวน 120

87

4 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และรับฟังปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ ม.2

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และรับฟังปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ ม.2

99

2 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเกาะนางคำ นำโดย นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผอ.กองช่าง และกำนันตำบลเกาะนางคำ ร่วมต้อนรับ คุณสวัสดิ์ อั๋นเต้ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย ผอ. มณู จีนน้อย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 คุณอรุณ เทศนุ้ย ผอ.ส่วนปฎิบัติการทรัพยากรน้ำบาดาลเขต12 และคณะทำงาน

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเกาะนางคำ นำโดย นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผอ.กองช่าง และกำนันตำบลเกาะนางคำ ร่วมต้อนรับ คุณสวัสดิ์ อั๋นเต้ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย ผอ. มณู จีนน้อย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 คุณอรุณ เทศนุ้ย ผอ.ส่วนปฎิบัติการทรัพยากรน้ำบาดาลเขต12 และคณะทำงาน

778

29 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย พร้อมประดับธงชาติบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย พร้อมประดับธงชาติบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

103

28 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
จัดกิจกรรมการส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาชีพ

จัดกิจกรรมการส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาชีพ

109

25 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ขอบคุณ คุณญาณันธร จันทร์เกตุ ที่ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1 ลัง แก่เทศบาลตำบลเกาะนางคำ

ขอบคุณ คุณญาณันธร จันทร์เกตุ ที่ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1 ลัง แก่เทศบาลตำบลเกาะนางคำ

96

22 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

95

22 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เพื่อปรับภูมิทัศน์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสัญจร ณ หมู่ที่ 6 บ้านบางพลอง

เพื่อปรับภูมิทัศน์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสัญจร ณ หมู่ที่ 6 บ้านบางพลอง

108

21 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
พร้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ หมู่ที่ 8

พร้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ หมู่ที่ 8

98

21 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
พร้อมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางและติดตามความคืบหน้าการสร้างถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 8

พร้อมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางและติดตามความคืบหน้าการสร้างถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 8

97

19 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เข้าร่วมโครงการแปรรูปสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในรูปแบบแคปซูล ซึ่งจัดโครงการโดย กศน.ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

เข้าร่วมโครงการแปรรูปสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในรูปแบบแคปซูล ซึ่งจัดโครงการโดย กศน.ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

159

18 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
สำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารระบบน้ำประปา ณ หมู่ที่ 8 บ้านเกาะนางทองเพื่อใช้อุปโภค บริโภค แก่ประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 1

สำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารระบบน้ำประปา ณ หมู่ที่ 8 บ้านเกาะนางทองเพื่อใช้อุปโภค บริโภค แก่ประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 1

745

18 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างถนนสายบนสันเขา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8

102

17 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ร่วมมอบกล่องปันสุขจากมูลนิธิกสิกรไทย ให้แก่คนพิการทางด้านสติปัญญาและพิการซ้ำซ้อนในพื้นที่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ลงพื้นที่ร่วมมอบกล่องปันสุขจากมูลนิธิกสิกรไทย ให้แก่คนพิการทางด้านสติปัญญาและพิการซ้ำซ้อนในพื้นที่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

101

17 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...