ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางสร้างถนน หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางสร้างถนน หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

95

27 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่สำรวจคูระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะนางคำเหนือ ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่สำรวจคูระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะนางคำเหนือ ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

92

27 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าบ่อบาดาล ณ ประปาหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าบ่อบาดาล ณ ประปาหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ

99

25 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าบ่อบาดาล ณ ประปาหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าบ่อบาดาล ณ ประปาหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ

108

24 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
สำรวจไหล่ทางเพื่อวางแผนการตัดหญ้า 2 ข้างทาง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสัญจร ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ

สำรวจไหล่ทางเพื่อวางแผนการตัดหญ้า 2 ข้างทาง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสัญจร ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ

97

24 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าบ่อบาดาลขั้นตอนสุดท้าย ณ ประปาหมู่ที่ 6

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าบ่อบาดาลขั้นตอนสุดท้าย ณ ประปาหมู่ที่ 6

82

23 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

96

23 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยการตัดหญ้า 2 ข้างทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสัญจร

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยการตัดหญ้า 2 ข้างทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสัญจร

84

23 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้แก่ วัดในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ จำนวน 4 วัด 1 สำนักสงฆ์

ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้แก่ วัดในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ จำนวน 4 วัด 1 สำนักสงฆ์

91

23 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่พร้อมพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันแก้ปัญหาน้ำประปา หมู่ที่ 2

ลงพื้นที่พร้อมพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันแก้ปัญหาน้ำประปา หมู่ที่ 2

100

23 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมมอบนมไวตามิลแก่พระบวชใหม่ ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ

ร่วมมอบนมไวตามิลแก่พระบวชใหม่ ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ

406

22 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ร่วมกันพัฒนาวัดสุภาษิตาราม หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแกง

ร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ร่วมกันพัฒนาวัดสุภาษิตาราม หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแกง

411

21 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ดูบ่อบาดาล ณ แกรนแคนยอนด์ บ้านเกาะนางทอง ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่ดูบ่อบาดาล ณ แกรนแคนยอนด์ บ้านเกาะนางทอง ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

405

20 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดชมวิว และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดชมวิว และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

422

20 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับ ปลัดจังหวัดพัทลุง และร่วมประชุม ปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำอาหารแจกจ่ายประชาชนผู้ด้อยโอกาสในตำบลเกาะนางคำ

ต้อนรับ ปลัดจังหวัดพัทลุง และร่วมประชุม ปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำอาหารแจกจ่ายประชาชนผู้ด้อยโอกาสในตำบลเกาะนางคำ

98

20 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
อาจารย์ชนากาญจน์ ราชพิทักษ์ ท่าโพธิ์ครองแงะสงขลามอบหน้ากากอนามัยแก่เทศบาล

อาจารย์ชนากาญจน์ ราชพิทักษ์ ท่าโพธิ์ครองแงะสงขลามอบหน้ากากอนามัยแก่เทศบาล

110

20 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม ณ ประปาหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม ณ ประปาหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ

92

18 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.เกาะนางคำ มอบเจลแอลกอร์ฮอร์ และเครื่องวัดอุณภูมิอินฟาเรดอัตโนมัติ

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.เกาะนางคำ มอบเจลแอลกอร์ฮอร์ และเครื่องวัดอุณภูมิอินฟาเรดอัตโนมัติ

97

15 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.เกาะนางคำ มอบเจลแอลกอร์ฮอร์ และเครื่องวัดอุณภูมิอินฟาเรดอัตโนมัติ

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.เกาะนางคำ มอบเจลแอลกอร์ฮอร์ และเครื่องวัดอุณภูมิอินฟาเรดอัตโนมัติ

94

14 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีฯ และคณะบริหารพร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยง

นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีฯ และคณะบริหารพร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยง

95

13 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...