ภาพกิจกรรม
พัฒนาทักษะแรงงานอิสระ หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์
35
27 กุมภาพันธ์ 2566

ด้วยเทศบาลตำบลเกาะนางคำร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะนางคำ