แหล่งท่องเที่ยว
แกรนด์แคนยอนเกาะนางคำ
264
22 พฤศจิกายน 2565

แกรนด์แคนยอนเกาะนางคำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอปากพะยูน ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีลักษณะเป็นหินผาที่มีรูปทรงเป็นเขาสูง โดยเกิดจากก่อนหน้านี้มีการขุดดินบริเวณดังกล่าวไปขาย แต่บางส่วนมีลักษณะของหินที่แข็งมาก จนไม่สามารถขุดได้ จึงกลายเป็นแกรนด์แคนยอนที่เห็นในปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ต่างเดินทางมาท่องเที่ยว เยี่ยมชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมาก จึงเป็นจุดสนใจของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการมาใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ