นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
1 กุมภาพันธ์ 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ได้ที่นี่

 

เอกสารแนบ
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
6 เมษายน 2566

26


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กิจกรรมถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy แก่พนักงานและพนักงานจ้าง
4 เมษายน 2566

37


ในวันที่อังคารที่ 4   เมษายน  2566  นายประนุท  อิสโร  นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ  ได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานจ้าง  ในสังกัดเทศบาลตำบลเกาะนางคำ  เพื่อประกาศนโยบายสุจริต โปร่งใส  เกาะนางคำใสสะอาด 2566  และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  โดยให้ข้าราชการ  และพนักงานจ้างทุกคนถือปฏิบัติในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

ประกาศเรื่องสุจริต โปร่งใส เกาะนางคำใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
27 มกราคม 2566

33


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเรื่องสุจริต โปร่งใส เกาะนางคำใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายไม่รับของขวัญ
7 กุมภาพันธ์ 2565

93


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายไม่รับของขวัญ ได้ที่นี่

 

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
31 มกราคม 2565

82


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่
เอกสารแนบ