การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
22 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม ทต.เกาะนางคำ
22 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
3 เมษายน 2566

27


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ