ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
22 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
22 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
22 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมของราชการของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
17 มีนาคม 2566

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของราชการของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
17 กุมภาพันธ์ 2566

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
17 กุมภาพันธ์ 2566

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
10 กุมภาพันธ์ 2566

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ