การขับเคลื่อนจริยธรรม
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
22 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม ทต.เกาะนางคำ
22 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนเรืองจริยธรรมของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
28 กุมภาพันธ์ 2566

34


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนเรืองจริยธรรมของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
28 กุมภาพันธ์ 2566

34


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
8 กุมภาพันธ์ 2566

13


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ