รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ประจำปี พ.ศ. 2566
10 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
1 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566
5 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 65)
4 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
4 กรกฎาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
4 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65) ได้ที่นี่

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
31 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
31 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)
24 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ