รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 ตุลาคม 2566

0


การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 ตุลาคม 2566

0


รายงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 ตุลาคม 2566

0


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
10 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ