ประวัติความความเป็นมา
ประวัติตำบลเกาะนางคำ
31 มกราคม 2565

0


คำขวัญตำบลเกาะนางคำ
บ่อทรัพย์น้ำดี มีทุเรียนอร่อย สัตว์น้ำกร่อยเลื่องชื่อ นางค่ำที่ร่ำลือ นามระบือเกาะนางคำ
 
 
ประวัติตำบลเกาะนางคำ
 
          ในสมัยก่อนมีคณะเจ้าเมืองสงขลา นำโดยบุตรสาวของเจ้าเมืองได้นำเรือออกท่องเที่ยว และสำรวจพื้นที่ในเขตของทะเลสาบสงขลา โดยขบวนเรือล่องมาจากสงขลา และผ่านมาทางปากรอ มาตามสายน้ำของทะเลสาบสงขลา ผ่านบริเวณทะเลสาบสงขลาและได้ล่องเรือมาเรื่อย ๆ จนใกล้ค่ำจึงมาหยุดบริเวณชายหาดของเกาะนางคำ สาเหตุที่เรียกว่าหาด ก็เพราะเนื่องมาจากสมัยนั้น มีหาดทรายที่ขาวสะอาดทอดตัวยาวออกไปตามแนวตลิ่ง ดูสวยงามเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้พบเห็น ซึ่งในปัจจุบัน หาดทรายเหล่านั้นจะถูกคลื่นซัดหายไป แต่ยังคงเหลือร่องรอยว่าเคยเป็นบริเวณที่เป็นหาดทรายมาก่อน
 
          เมื่อขบวนเรือได้มาพักอยู่บริเวณชายหาดดังกล่าว บรรดาผู้ติดตามก็ได้ขึ้นฝั่งไปหาผลไม้ชนิดต่าง ๆมารับประทาน เนื่องจากบริเวณเกาะมีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งบรรดาสัตว์ป่าและผลไม้ต่าง ๆ มีมากมายให้รับประทาน และเป็นเสบียงในการเดินทางต่อไป ทั้งยังมีแหล่งน้ำจืดที่มีรสชาติอร่อย ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่า บ่อทรัพย์
 
          คำว่าเกาะนางคำนั้น มาจากเกาะนางค่ำ เพราะบุตรสาวของเจ้าเมืองสงขลาได้มาถึงเกาะนี้ในเวลาใกล้ค่ำจึงได้ชื่อว่าเกาะนางค่ำ แต่ปัจจุบันได้แผลงมาเป็น เกาะนางคำ