คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ตารางการให้บริการ เก็บ และขนขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ
11 เมษายน 2566

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ตารางการให้บริการ เก็บ และขนขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ ได้ที่นี่

 

คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
4 มกราคม 2566

80


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
9 ธันวาคม 2565

79


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
7 กุมภาพันธ์ 2565

73


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน
7 กุมภาพันธ์ 2565

81


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติตำบล เรื่อง การใช้น้ำประปา
7 กุมภาพันธ์ 2565

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติตำบล เรื่อง การใช้น้ำประปา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติตำบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
7 กุมภาพันธ์ 2565

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติตำบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขอการใช้น้ำประปา
7 กุมภาพันธ์ 2565

71


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอการใช้น้ำประปา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
7 กุมภาพันธ์ 2565

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
7 กุมภาพันธ์ 2565

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
7 กุมภาพันธ์ 2565

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
7 กุมภาพันธ์ 2565

79


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ