แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
3 ตุลาคม 2565

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3 ตุลาคม 2565

45


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
1 กุมภาพันธ์ 2565

87


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 กุมภาพันธ์ 2565

72


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2565

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563
1 กุมภาพันธ์ 2565

77


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563 ได้ที่นี่