ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566
22 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบการรายงาน 6 เดือนแรก
7 เมษายน 2566

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบการรายงาน 6 เดือนแรก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 เมษายน 2564

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบการรายงาน 6 เดือนแรก
23 เมษายน 2562

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบการรายงาน 6 เดือนแรก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565
30 พฤศจิกายน 542

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ