การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
4 เมษายน 2566

26


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
4 เมษายน 2566

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
4 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565
20 ธันวาคม 2565

74


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเกาะนางคำประจำปี 2564
14 พฤษภาคม 2564

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเกาะนางคำประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ