การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง
15 พฤษภาคม 2564

77


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการการจัดซืท้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการการป้องกันการรับสินบน
22 กรกฎาคม 2563

72


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการการป้องกันการรับสินบน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการดำเนินการเพื่อวัดความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเกาะนางคำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
30 พฤศจิกายน 542

69


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการดำเนินการเพื่อวัดความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเกาะนางคำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ