มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566
22 ธันวาคม 2565

28


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศมาตรการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6 พฤษภาคม 2564

90


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศมาตรการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต
6 พฤษภาคม 2564

77


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการการจัดซืท้อจัดจ้าง
29 เมษายน 2564

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการการจัดซืท้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563
27 เมษายน 2564

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2563
22 กุมภาพันธ์ 2564

70


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
22 กรกฎาคม 2563

66


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
22 กรกฎาคม 2563

73


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการการป้องกันการรับสินบน
22 กรกฎาคม 2563

72


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการการป้องกันการรับสินบน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
22 กรกฎาคม 2563

78


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
17 กรกฎาคม 2563

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึก
15 กรกฎาคม 2563

72


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการคุณธรรมและความโปร่งใส
7 กรกฎาคม 2563

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต.
30 มิถุนายน 2563

70


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต. ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
30 มิถุนายน 2563

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
30 มิถุนายน 2563

75


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
30 มิถุนายน 2563

72


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร พ.ศ. 2563
24 มิถุนายน 2563

70


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 542

59


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ