รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ขอใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17 มกราคม 2566

31


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ขอใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลเกาะนางคคำ เรื่อง รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
25 ตุลาคม 2565

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลเกาะนางคคำ เรื่อง รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

 

รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ขอใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 มกราคม 2565

70


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ขอใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ 2563..pdf_140521_101738
20 สิงหาคม 2563

76


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ 2563..pdf_140521_101738 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ