สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566
5 มกราคม 2567

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
29 พฤศจิกายน 2566

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566
31 ตุลาคม 2566

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566)
4 ตุลาคม 2566

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566
29 กันยายน 2566

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566
31 สิงหาคม 2566

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2566
31 กรกฎาคม 2566

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฏาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)
17 กรกฎาคม 2566

13


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566
5 กรกฎาคม 2566

13


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
2 มิถุนายน 2566

13


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566
30 เมษายน 2566

13


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566
7 เมษายน 2566

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)
5 เมษายน 2566

13


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
3 มีนาคม 2566

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566
1 กุมภาพันธ์ 2566

31


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565
3 มกราคม 2566

28


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ 2566
3 มกราคม 2566

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
1 ธันวาคม 2565

26


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
1 พฤศจิกายน 2565

28


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
1 กันยายน 2565

32


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ