รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567
29 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567
29 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
4 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21 เมษายน 2566

22


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
1 กุมภาพันธ์ 2565

76


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 กุมภาพันธ์ 2565

87


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2565

72


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563
1 กุมภาพันธ์ 2565

66


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 2563
13 พฤษภาคม 2563

72


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ