รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบรายงาน 6 เดือน)
10 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567)
29 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) รอบ 6 เดือน
20 เมษายน 2566

22


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2562
7 กรกฎาคม 2564

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลรอบ6 เดือน2564
12 พฤษภาคม 2564

48


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลรอบ6 เดือน2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2563
2 พฤษภาคม 2564

59


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
3 กุมภาพันธ์ 2564

49


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
30 พฤศจิกายน 542

45


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ