เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
18 ตุลาคม 2566

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2 ตุลาคม 2566

43


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30 ตุลาคม 2563

84


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำไตรมาสที่ 1
1 ตุลาคม 2563

71


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำไตรมาสที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ