ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเกาะนางคำเหนือ - บ้านบ่อนนท์ หมุ่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ช่วง กม.๒+๔๓๕ ถึง ๓+๐๐๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๔-๐๐๖ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๑๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศผลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 (1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567)
29 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์
29 ธันวาคม 2566

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการแพลอยน้ำ
30 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
24 กรกฎาคม 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 พฤษภาคม 2566

15


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์
9 พฤศจิกายน 2565

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ได้ที่นี่

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถนนสายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์
9 พฤศจิกายน 2565

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถนนสายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศโคงการก่อสร้างถนน สายบางพลอง -บ่อนน
4 พฤศจิกายน 2565

40


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศโคงการก่อสร้างถนน สายบางพลอง -บ่อนน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์
23 กันยายน 2565

41


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือนต.ค. - ธ.ค. 64
1 กุมภาพันธ์ 2565

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือนต.ค. - ธ.ค. 64 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง การจัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565
1 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง การจัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เมษายน
1 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เมษายน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
1 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
1 กุมภาพันธ์ 2565

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน
1 กุมภาพันธ์ 2565

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
1 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
1 กุมภาพันธ์ 2565

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือนต.ค. - ธ.ค. 64
7 มกราคม 2565

74


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือนต.ค. - ธ.ค. 64 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ