ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์
29 ธันวาคม 2566

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
24 กรกฎาคม 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 พฤษภาคม 2566

15


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์
9 พฤศจิกายน 2565

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ได้ที่นี่

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถนนสายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์
9 พฤศจิกายน 2565

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถนนสายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศโคงการก่อสร้างถนน สายบางพลอง -บ่อนน
4 พฤศจิกายน 2565

40


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศโคงการก่อสร้างถนน สายบางพลอง -บ่อนน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์
23 กันยายน 2565

41


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือนต.ค. - ธ.ค. 64
1 กุมภาพันธ์ 2565

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือนต.ค. - ธ.ค. 64 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง การจัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565
1 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง การจัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เมษายน
1 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เมษายน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
1 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
1 กุมภาพันธ์ 2565

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน
1 กุมภาพันธ์ 2565

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
1 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
1 กุมภาพันธ์ 2565

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือนต.ค. - ธ.ค. 64
7 มกราคม 2565

74


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือนต.ค. - ธ.ค. 64 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง การจัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565
7 มกราคม 2565

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง การจัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม
10 พฤศจิกายน 2564

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ จัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ได้ที่นี่

Highslide JS

Highslide JS

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
16 ตุลาคม 2564

62


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ต่อ)
16 ตุลาคม 2564

64


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ต่อ) ได้ที่นี่