แผนป้องกันและปรามปราบการทุจริต
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570
10 มกราคม 2566

56


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
16 ธันวาคม 2564

91


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนป้องกันและปรามปราบการทุจริต ดูที่นี่
31 ธันวาคม 2563

241


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันและปรามปราบการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ