นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
5 พฤษภาคม 2565

77


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่
31 มกราคม 2565

71


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร 2564 -2566
31 มกราคม 2565

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร 2564 -2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร 2564 -2566
31 มกราคม 2565

66


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร 2564 -2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร 2564 -2566
31 มกราคม 2565

1893


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร 2564 -2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร 2564 -2566
31 มกราคม 2565

70


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร 2564 -2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 * 2563
31 มกราคม 2565

66


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 * 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ