การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566
31 มกราคม 2565

70


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
31 มกราคม 2565

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566)
31 มกราคม 2565

80


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ