ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
24 กันยายน 2563

1081


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ได้ที่นี่