ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมส้าง/ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement Ln-Place Recycling สายบ้านแหลมดินสอ - บ้านเกาะนางคำเหนือ
11 กันยายน 2563

1085


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมส้าง/ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement Ln-Place Recycling สายบ้านแหลมดินสอ - บ้านเกาะนางคำเหนือ ได้ที่นี่