ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติดภายใต้แนวคิด
16 มกราคม 2567

1380


กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติดภายใต้แนวคิด "คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับยาเสพติด","เมื่อเจอคนติดยาต้องทำอย่างไรให้ได้รับการบำบัดรักษา" และ "หยุดยาเสพติดชีวิตสร้างสรรค์" ในรูปแบบคลิปสั้น (Tiktok) และคลิปวิดีโอ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดแนวคิด รวมถึงเป็นเครื่องมือสร้างความตระหนักให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ส่งผลให้เกิดการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รายละเอียดตามเอกสารดังนี้