ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัด Workshop และการใช้ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รูปแบบ Virtual Meeting ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)
1 กุมภาพันธ์ 2567

1258


ประชาสัมพันธ์การจัด Workshop และการใช้ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รูปแบบ Virtual Meeting ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) และ Workshop ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ QR Code โดยจะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้แก่ผู้ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5491-95