ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลเกาะนางคำ จัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ของธนาคารชุมชนเกาะนางคำ ณ กองทุนหมู่บ้านบ้านเกาะนางคำเหนือ  หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
28 มีนาคม 2567

50