ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตใช้เสียง (ดัง)(เสียง)(เสียง)(เสียง)(เสียง) 1)โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปทำนองการค้า ค่าธรรมเนียม 10 บาท (งานบวช,งานแต่ง,ฯลฯ) 2)โฆษณาที่เป็นไปในทำนองการค้า (โฆษณาเคลื่อนที่) ค่าธรรมเนียม 60 บาท (รถแห่เคลื่อนที่ ฯลฯ) 3) โฆษณาที่เป็นไปในทำนองการค้า (โฆษณาประจำที่) ค่าธรรมเนียม 75 บาท ติดต่อขอรับแบบฟอร์มขอใบอนุญาตได้ที่ ทต.เกาะนางคำ
9 เมษายน 2567

350