ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช หนอนหน้าแมว ในปาล์มน้ำมัน ให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหนอนหน้าแมว ตามคำแนะนำ ดังนี้
5 เมษายน 2567

347