ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
ประกาศ เรื่อง การจัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565
7 มกราคม 2565

681


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง การจัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่