ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recyclin สายบ้านแหลมดินสอ - บ้านเกาะนางคำเหนือ ช่วง กม.4+592 ถึง กม. 4+837 (รหัสทางหลวงท้องถิ่นพ
15 มกราคม 2564

451


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recyclin สายบ้านแหลมดินสอ - บ้านเกาะนางคำเหนือ ช่วง กม.4+592 ถึง กม. 4+837 (รหัสทางหลวงท้องถิ่นพ ได้ที่นี่