ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พทถ. 4- 009 สายบางพลอง - เกาะนางทอง หมู่ที่ 6,8 ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่ว
15 มกราคม 2564

445


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พทถ. 4- 009 สายบางพลอง - เกาะนางทอง หมู่ที่ 6,8 ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่ว ได้ที่นี่