ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 36 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-27

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-28

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทรงถ้วยแชมเปญบ้านหนองนกกินน้ำ หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-29

เทศบาลตำบลหารเทา

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-7252 พัทลุง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-29

เทศบาลตำบลควนเสาธง

ซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง 35X100 เมตร จำนวน 24 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

เทศบาลตำบลควนขนุน

ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว จำนวน ๑๕ มัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-06

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

เทศบาลตำบลดอนทราย

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-28

เทศบาลตำบลชุมพล

ซื้อหินคลุก จำนวน 51 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-27

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

จ้างบริการดูแลเว็บไซต์และต่ออายุเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ

จ้างเหมาบริการเครื่องเล่นพัฒนาการทางด้านร่างกาย โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-11